Casino Roulette

Roulette Kickoff เล่นแบบนี้

รูเล็ต Kickoff อาจจะเป็นเกมที่ใครๆ ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่จะมีกี่คนที่รู้ถึงวิธีเล่นอย่างแท้จริง รูเล็ตเป็นเพียงเกมที่ใช้แค่ลูกเหล็กเม็ดเล็กๆ และวงล้อที่มีเลขเท่านั้นเอง Read More »

Scroll to top